Bê Tông Nam Anh

Địa chỉ: Số 612/65 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

Văn phòng: Số 43 D16, KDC Biconsi, Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0946.696.767

Email: betongnamanh@gmail.com