NHÀ VĂN PHÒNG TRẦN LONG

Khối lượng 1000m3 Thời gian thực hiện năm 2022 Nhà thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Trần Long